modified on 21 lip 2010 at 08:54 ••• 154 319 views

Dokumentacja do systemu Mikrotik 3.0

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Spis treści

Zdalne Administrowanie


Adresacja IP i Routing

Interfejsy (Interfaces)

Wirtualne Sieci Prywatne (Virtual Private Networking) MT 3.0

Weryfikacja, Autoryzacja, Zarządzanie Kontami i Monitoring

 • Graphing - Narzędzie do graficznej prezentacji różnych monitorowanych parametrów systemu RouterOS
 • HotSpot User AAA - Usługi AAA dla bramek HotSpot
 • Zarządzanie Kontami IP - Accounting service for IP protocol on per address tuple basis
 • PPP User AAA - L2TP, asynchroniczne PPP, PPTP, PPPoE i ISDN user AAA
 • Router User AAA - Usługi AAA dla użytkowników RouterOS (lokalnych użytkowników routera)
 • Przepływ Ruchu - Potężne narzędzie do zarządzania kontami i diagnostyki sieci
 • Zadządzanie Logami - Usługa monitorowania zdarzeń systemowych

Zapora Sieciowa i kształtowanie ruchu (Firewall and Quality of Service)

 • Kontrola Pasma - Przydzielanie różnej szerokości pasma dla różnych rodzajów ruchu. Opis sposobu użycia kolejkowania i drzew kolejkowania w zarządzaniu przepływnością (kształtowanie ruchu) i zapewnienia Jakości Usług (Quality of Service) dla użytkowników sieci.
 • IP/Firewall/Filtr - Usługa filtrowania pakietów w celu ochrony i ograniczenia hostów sieciowych.
 • IP/Firewall/Lista Adresów - Supplementary tool facilitating simplified and transparent configuration of firewall services for different IP address sets
 • IP/Firewall/Znakowanie - Complementary operations with IP packets including MSS and TOS fields change and packet marking for later processing with packet filters, NAT rules, queues and policy routing.
 • IP/Firewall/NAT - Network Address Translation mapuje jedną grupę adresów IP na inną.
 • Przepływ Pakietów - Ogólny opis sekwencji przetwarzania pakietów; Opis śledzenia połączenia.
 • Usługi, Protokoły i Porty

Dostęp do Sieci w oparciu o techologię (Plug-and-Play)

Informacje i Narzędzia Systemowe

Narzędzia diagnostyczne

Wysoka Dostępność

 • Systemowy Watchdog Usługa restartująca router w przypadku awarii lub uszkodzenia sieci
 • Monitor UPS Sprzętowe narzędzie nadzorujące zapasowe źródła zasilania UPS
 • VRRP Obsługa domyślnej ścieżki wysokiej dostępności